مرکز پایش و عملیات امنیت (SOC)

 این مرکز یک واحد متمرکز در رویارویی با مسایل امنیتی در سطح سازمان بوده و بمنظور جلوگیری، تشخیص، ارزیابی و پاسخ به تهدیدات و حوادث سایبری، و انجام و ارزیابی نظارت و انطباق با استاندارها و سیاست های سازمان تشکیل می شود. در واقع هدف این مرکز پایش بلادرنگ وقایع امنیتی، شناسایی رخدادهای امنیتی و ارایه راهکارهای مقابله با آن ها است.

خدمات قابل ارایه در مرکز عملیات امنیت (SOC)

  • ارائه راهکارهای پايش امنيتی تجهيزات، شبكه‌هاي ارتباطي و رايانه‌ها، به صورت 7*24
  • ارائه راهکارهای جمع‌آوري و آناليز ترافيک شبکه و توليد گزارشات امنيتي در سطوح مختلف
  • ارائه راهکارهای پاسخ‌دهي به مشکلات و رخدادهاي امنيتي

ارائه راهکارهای مديريت و پایش لحظه‌اي تهديدات