درباره امیدنت

شرکت پشتیبان زیرساخت امید (امیدنت)  ماموریت های خود را بر اساس اساسنامه تدوین شده مبتنی بر ارائه خدمات متنوع فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه زیرساخت مورد بهره برداری قرار داده است.

شرکت امیدنت با بکارگیری افراد کارا و اثر بخش و پرورش سرمایه های انسانی با انگیزه و متعهد توانسته است ارزش آفرینی برای ذینفعان خود را الگو قرار داده و با عنایت به ابعاد کلان ماموریت خود مبنی بر اینکه : “خوب بودن کافی نیست و باید بی­نظیر بود”، لذا بیانیه چشم­انداز خود را مبتنی بر این شعار تبیین کرده‌ایم که: “تبدیل شدن به مطمئن‌ترین شرکت پشتیبان سخت‌افزار و نرم­افزارهای پایه و تجهیزات بانکی کشور”

نظر اعضای امیدنت

سازمان های طرف قرارداد با امیدنت