طراحی و پیاره سازی زیرساخت سرویس

امروزه توان تداوم یک سازمان در محیطی متغیر و رقابتی، مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان است. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ها به اندازه‌ای پررنگ است که بسیاری از نظریه پردازان و مدیران عالی، سازمانها را به اتخاذ استراتژی هایی مرتبط با این فناوری توصیه می‌کنند.

فناوری اطلاعات با  افزایش توانایی سازمان ها موجب ارتقاء تنوع محصولات، بهبود كیفیت و جلب رضایت مشتری می شود که نهایتا این مهم سبب تسهیل روال اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می‌گردد.

از آنجائیكه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود در سازمانهای داخلی و خارجی است. از طرفی، بكار گیری و اجرای تكنولوژی در سازمانها یك نسخه تجویز شده كلی نیست و نمی توان با یك برنامه جامع تكنولوژی اطلاعات برای كلیه سازمانها و شركتها، ساختار فناوری اطلاعات را پیاده سازی و اجرا نمود.

میتوان نتیجه گرفت که استفاده از کارشناسان و مشاوران زبده‌، در بهبود روند کار سیستماتیک سازمانها، تأثیرات بسزایی داشته و موجبات هم افزایی فردی و گروهی به همراه ایجاد مزیت رقابتی در سازمان‌ها را فراهم سازد.

 

در این راستا شرکت امید نت در حوزه طراحی و پیاره سازی زیرساخت سرویس خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  • نصب و راه اندازی تجهیزات فناوری اطلاعات شامل تجهیزات پردازشی، تجهیزات ذخیره سازی، تجهیزات شبکه و امنیت شبکه
  • ارائه راه حل های پیشرفته مجازی سازی و تداوم سرویس ها
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های LAN،WAN
  • راه اندازی و پیاده سازی انواع ارتباطات مخابراتی