آزمون نفود و ارزیابی امنیتی

آزمون نفوذ (پن تست) روشی است برای ارزیابی امنیتی سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری به وسیله انجام/شبیه‌سازی حملات به روش‌های مختلف به منظور کشف و شناسایی و گزارش مخاطرات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی و ارائه راهکارهای برطرف سازی آن‌ها. هدف از اجرای آزمون نفوذ، شناسایی نقاط ضعف و راه‌های احتمالی نفوذ قبل از شناسایی آن‌ها توسط مهاجمین و خرابکاران است.

خدمات قابل ارایه در حوزه آزمون نفود و ارزیابی امنیتی

  • آزمون نفوذ جعبه سفید (بالاترین دقت و کیفیت)
  • آزمون نفوذ جعبه خاکستری (دقت متوسط)
  • آزمون نفوذ جعبه سیاه (پایین ترین دقت)