بیانیه و موضوع فعالیت امیدنت

با عنایت به تشکیل هلدینگ فناوری اطلاعات در بانک سپه و تعیین و تبیین ماموریت‌های هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه آن جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات، بر اساس ماموریت کلان این شرکت جهت ارائه خدمات پشتیبانی از زیرساخت فناوری اطلاعات، ماموریت‌های هشت‌گانه شرکت به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

  1. طراحی، تأمین، اجرا و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی کلیه واحدهای بانک
  2. تامین و پشتیبانی راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای پایه کلیه واحدهای بانک
  3. تامین و پشتیبانی راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای تجهیزات غیر بانکی کلیه واحدهای بانک
  4. طراحی، تامین، پشتیبانی، نگهداری راهکارهای امنیتی فناوری اطلاعات و تجهیزات امنیتی کلیه واحدهای بانک
  5. طراحی، تامین، اجرا و پشتیبانی زیرساخت و سخت‌افزارهای مربوط به برق اضطراری کلیه واحدهای بانک
  6. تامین، پشتیبانی و بروزرسانی تجهیزات الکترونیکی بانکی و ماشین‌های اداری کلیه واحدهای بانک بجز ابزارهای پرداخت
  7. طراحی، تأمین، اجرا، پشتیبانی و توسعه کلیه مراکز داده بانک
  8. طراحی، تأمین، اجرا (نصب)، پیکربندی، پشتیبانی و بروزرسانی تجهیزات ارتباطی، شبکه و سرور

 

  • مأموریت

با توجه به اهمیت ارائه خدمات پشتیبانی از تجهیزات و زیرساخت فناوری اطلاعات و اصل رضایتمندی ذی‌نفعان از خدمات و همچنین با در نظر گرفتن مأموریت کلان حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت پشتیبان زیرساخت امید، بیانیه مأموریت شرکت به شرح  ذیل تبیین شده است:

مطمئن‌ترین شرکت در ارائه خدمات با کیفیت و با صرفه با بهره‌گیری از نیروهای متعهد و متخصص موجود در شرکت و ظرفیت واحدهای ادغامی در حوزه پشتیبانی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای پایه و تجهیزات شعب و ادارات بانک سپه